Комисията по правни въпроси в НС прие на първо четене Закона за личния фалит

Комисията по правни въпроси в Народното събрание прие на първо четене Закона за несъстоятелност на физическите лица.

Той предвижда възможност за производство по несъстоятелност и предлага условия и ред за погасяване на задълженията на добросъвестни длъжници.

 

Законът предвижда физически лиза да могат да обявяват несъстоятелност, когато са в неплатежоспособност и искат задълженията им към всички кредитори да бъдат удовлетворени в едно производство. той няма да се прилага за лица, които упражняват търговска или стопанска дейност.

 

Неплатежоспособен е длъжник, който в просължение на повече от 6 месеца не е в състояние да изпълни едно или повече изискуеми парични задължения на обща стойност 10 минимални заплати. Този длъжник има право да поиска откриване на производство по несъстоятелност.

 

Членовете на правната комисия постигнаха консенсус, че има огромна необходимост от подобен закон и настояха за повече време между първо и второ четене, за да прецизират текстовете.

 

От ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС отбелязаха, че трябва да се търси хармонизиране между интересите на физическите лица и тези на кредиторите.

 

Законопроектът беше приет на първо четене с 19 гласа "за", без "против" и "въздържал се".