НС реши: Въвежда се задържителна медиация при някои съдебни дела

Народните представители приеха окончателно промените в Закона за медиацията, с които се въвежда съдебна медиация по определени дела. Промените са част от поетите ангажименти от България по Плана за възстановяване и устойчивост.

Според промените страните по определени граждански и търговски дела задължително трябва да участват в среща с медиатор. Въвеждането на задължителна съдебна медиация е алтернативен начин за разрешаване на спорове. Основната му цел е да намали товара над съдилищата.

 

Промените предвиждат, ако някоя от страните откаже да участва в процедура по медиация, тя да заплаща таксите и разноските по делото. Ако и двете страни откажат, разноските се заплащат поравно. Промените ще влезнат в сила от 1 юли 2024 г. Целта е да има възможност да се наваксат допуснатите пропуски в текстовете.