Съдът намали паричните гаранции на двама от обвиняемите по делото Нексо

Съдът прие, че e налице обосновано предположение те да са съпричастни към част от обема от обвиненията, които са им предявени. Налице са доказателства за създаване на организирана престъпна група с цел извършване на данъчни престъпления и престъпления, свързани с изпиране на пари.

 

Съдът не намира обаче доказателства, че тази организирана престъпна група е целяла извършване на финансови сделки, без съответно разрешение, както и престъпления, свързани с манипулиране на компютърни данни.


Съдът потвърди наложената забрана на двамата да напускат страната, защото има опасност да се укрият, а Т.Н. може да извърши и престъпление.
Заради престоя на делото в съда, е продължен и срокът за внасяне на паричните гаранции с 5 дни.


Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.