COVID-19 у нас: Един от шестте клъстъри - на крачка от локдаун според новия план на властта

Планът бе представен вчера, а днес вече е качен на сайта на Министерството на здравеопазването. Той поставя приоритет върху присъственото обучение и дава възможност за прогнози. Предвиждат се четири етапа на противоепидемични мерки, като последният етап е затваряне на бизнеса. Въвежда се и нова мярка за подпомагане на микро, малките и средни предприятия, затворени при достигане на етап 4.

 

Етап 1 - 50% заетост на интензивните легла в даден клъстър. На този етап предвидените противоепидемични мерки за малки. По отношение на училищата - преустановяват се организираните посещения, екскурзии, посещения в музеи зелени училища и др. Олимпиади и състезания ще бъдат присъствени при дистанция, наличие на зелен сертификат или тестване на място.


Етап 2 - 60% заетост на интензивните легла. На този етап се предвижда затягане на мерките, но бизнесите остават отворени, а обучението - присъствено. По отоншение на училищата - рпеустановяват се заниманията по интереси с изключение на онези, които са част от целодневната организация на обучението. Не трябва да има смесване на деца от различни паралелки.


Етап 3 - 70% заетост на интензивните легла и риск от недостиг. Предвиждат се по-меки мерки, а учениците от I до IV клас остават присъствено. По отношение на училищата - ротационен принцип за учениците от V до XII клас за период от 1 седмица. Присъствено остават малките ученици.


Етап 4 - 80% заетост на интензивните легла. Предвижда се симетрично затваряне на бизнесите, които обслужват хората. Изключение правят хранителните магазини и аптеките. По отношение на училищата - в дистанционна форма на обучение преминават големите ученици от V до XII клас. За по-малките деца ще се решава спрямо конкретната ситуация. Въвеждат се и нови индикатори - каква е заболяемостта и има ли в съответния клъстър достатъчно интензивни легла за деца.