”Преди пътя” - Георги Атанасов представя новата си книга

Вече в „Отвъд пътя“ се опитва да обясни къде е това „отвъд“ в безкрайното пътуване на човешкия разум. В новата си книга той посочва какво, според него, се случва там и от къде е началото ни.

 

Необикновена поезия за обикновените несетивни пътеки. Тези две книги са първите стъпки от поредица от поетични видения за пътя, по който вървим и за всеки от нас по него. И ако в първата си книга авторът ни насочва към смисъла на това въображаемо пътуване с въпроса:

 

Ами ако знаем, че само тялото е тленно, а любовта и разумът ни са вечни, ще бъдем ли по-добри хора?, то „Преди пътя“ завършва с четиристишието:

 

И всяко стръкче нека стане цвете.
Да бъде мисъл и любов, и плод.
Сеитба е всемирният живот

на звездния сеяч в ръцете.

 

Първото представяне на най-новата ми книга „Преди пътя“. То ще се състои на 22 МАРТ 2023 ГОДИНА ОТ 18 ЧАСА в централното фоайе на Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ в София.