Путин: Отказът на Финландия от политиката си на военен неутралитет ще е грешка

„Владимир Путин подчерта, че изоставянето на традиционната политика на военен неутралитет би било погрешно, тъй като няма заплахи за сигурността на Финландия. Такава промяна във външната политика на страната може да се отрази негативно на руско-финландските отношения, които са изградени в духа на доброто. Дългогодишното добросъседско и партньорско сътрудничество бяха взаимно изгодни“, пише Кремъл

 
Разговорът се е провел по инициатива на финландската страна.