Адв. Владимир Владимиров: Трябва да се помисли за задържане на товара и капитана на кораба

Що се отнася за последиците и мерките за ограничаване на вредния резултат, да, те  трябваше да се предприемат така, както изисква закона.

А той изисква и дава право на морска администрация да се намеси и да извърши всичко необходимо в  незабавни срокове. Действително вариантите за разтоварване на кораба са няколко. Би било възможно да се изсмуче товара чрез специални устройства на речните бази. Другият вариант е много бързо да се реагира за часове и да не се допуска смесване на морска вода с азотния тор в корпуса на кораба. Той става на паста и изтича.

 

Очевидно е, че морска администрация не си е свършила работата. Има сериозни ситуации, които изискват менажиране на кризи. Но  да зададем логични въпроси-ние трябва да сме готови с иска за обезщетяване и увреждане на околната среда към корабопритежателя, респективно неговия застраховател. Той е  турски, но собственост на компания от маршалските острови. Още от сега трябва да се помисли за задържане на товара и собственика.

 

Товарът има над 2 млн. долара, той трябва да послужи като гаранция. Важно е да се види дали е фотографиран този кораб. Логично е да се очаква, че трябва моментално да се разпитат членовете на екипажа. Очаквам прокуратурата да задържи капитана. Изправени сме пред нарушаване на принципа на корабоводене. Кой е застрахователят на този кораб? Може ли да плати щетите, които ще са многомилионни. Той трябва да гарантира изплащането.