Външният дълг на България скочи с 2,9 млрд. евро

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юли е 8,353 млрд. евро.

За 12 месеца той се увеличава с 2,163 млрд. евро (+35%).

Външните задължения на Централната банка са 837,7 млн. евро.

Те се повишават с 10,5 млн. евро спрямо края на юли миналата година.

Външните задължения на сектор Други парични финансови институции (банки и фондове на паричния пазар) са 4,39 млрд. евро.

За година те се увеличават със 195,3 млн. евро.

Външните задължения на Други сектори са 12,769 млрд. евро, като на годишна база те нарастват с 661,8 млн. евро.

Вътрешнофирменото кредитиране от компании зад граница е в размер на 14,176 млрд. евро, което е с 89 млн. евро по-малко в сравнение с края на юли 2020 г.

То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 35% към края на юли 2021 г., при 38% година по-рано.